Zabezpieczenia

Zabezpieczenia

Zabezpieczenia silników elektrycznych

Najczęściej stosowanymi zabezpieczeniami silników elektrycznych, poza ochroną nadprądową, są wyzwalacze cieplne bimetalowe zwane termicznymi lub wyłączniki silnikowe z wyzwalaczami elektromagnetycznymi. Zabezpieczenia tego typu chronią przed skutkami przeciążeń mechanicznych na wale silnika, co w konsekwencji powoduje indukowanie się dużych prądów w uzwojeniu. Wzrost prądu ma bezpośredni wpływ na temperaturę silnika.

Wyłączniki termiczne mają zapobiegać przegrzaniu i natychmiast odłączyć zasilanie silnika. Nie stanowią jednak idealnego zabezpieczenia, gdyż nie dokonują odczytu wartości bezpośrednio w uzwojeniu, lecz zdalnie poprzez własne elementy pomiarowe (bimetale) jako pochodne tych wartości w sieci zasilającej. Poza tym, oddalone od silnika, nie biorą pod uwagę panujących wokół niego czynników nieelektrycznych, tj. ciepło wydzielane przez inne odbiorniki czy brak wentylacji. Z tego powodu mogą opóźnić reakcję wyłącznika. Również po zadziałaniu ich reakcja nie jest adekwatna do panujących warunków, ponieważ bimetale posiadają małą „pamięć cieplną”. Oznacza to, że stygną szybciej i są gotowe do ponownego załączenia wcześniej niż wynikałoby to z rzeczywistej i odpowiedniej dla silnika temperatury.

Alternatywnym sposobem zabezpieczenia termicznego jest zastosowanie przekaźników rezystancyjnych współpracujących z czujnikami temperatury zabudowanymi bezpośrednio w uzwojeniu silnika.

 

Przekaźnik rezystancyjny CR-810

Przeznaczenie

Przekaźniki rezystancyjne są przeznaczone do monitorowania temperatury uzwojenia silnika elektrycznego poprzez czujniki temperatury PTC (termistory) zabudowane w jego uzwojeniu.

Działanie

Działanie przekaźnika polega na kontroli rezystancji obwodu szeregowo połączonych czujników PTC. Wzrost temperatury na uzwojeniu silnika, a przez to rezystancji czujników, powoduje zadziałanie zabezpieczenia i wyłączenie silnika.

 

Mikroprocesorowe przekaźniki silnikowe

Przeznaczenie

Przekaźniki EPS/EPS-D przeznaczone są do zabezpieczania elektrycznych silników trójfazowych dowolnej mocy (dla silników od kilkuset watów do 55kW bezpośrednie podłączenie, a dla silników powyżej 55kW z dodatkowymi zewnętrznymi przekładnikami prądowymi). Skutecznie chronią silniki w drogich i odpowiedzialnych zastosowaniach jak windy, transportery, podnośniki, wentylatory, wirówki, kompresory, itp.

Działanie

Przekaźnik kontroluje obciążenie w każdej fazie. Bazując na wartościach nastawy wprowadzonych przez użytkownika oraz na rzeczywistym prądzie pobieranym przez silnik, realizowana jest przez mikroprocesor analiza stanu pracy silnika. Porównując stan pracy zabezpieczanego silnika z modelowymi charakterystykami w pamięci procesora szybko i z dużą precyzją wykrywa wszelkie nieprawidłowości w działaniu w rezultacie odłączając zasilanie silnika.

 

Przekładniki prądowe

Przeznaczenie

Przekładnik prądowy służy do proporcjonalnej zmiany dużych natężeń prądu na niższe wartości, przystosowane do zakresów pomiarowych urządzeń kontrolnych i pomiarowych. Znajdują zastosowanie m.in. przy zabezpieczaniu silników elektrycznych o mocach powyżej 55kW za pomocą mikroprocesorowych przekaźników silnikowych.

Działanie

Przewód z mierzonym prądem przechodzi przez główny otwór przekładnika(P1/P2), co jest równoważne z jednym zwojem uzwojenia pierwotnego. Zaciski uzwojenia wtórnego S1 i S2 podłączone są do zacisków obwodu pomiarowego urzadzenia kontrolnego lub pomiarowego. Stosunek natężeń prądów w obu uzwojeniach jest wielkością stałą i nazywa się przekładnią prądową: IPn/ISn=N, gdzie IPn – prąd pierwotny znamionowy; ISn – prąd wtórny znamionowy; N – wartość przekładni. Z wartości prądu płynącego przez uzwojenie wtórne można wyznaczyć wartość prądu płynącego przez uzwojenie pierwotne: ISm*N=IPm, gdzie ISm – prąd pierwotny mierzony; IPm – prąd wtórny mierzony.

Zapytanie ofertowe

* pole wymagane