Aplikacje pompowe
Aplikacje pompowe

Najczęściej spotykaną aplikacją pompową jest Układ Automatycznej Regulacji Ciśnienia.

Zasada działania układu:

Jeżeli przy pracującej pojedynczej pompie ciśnienie w kolektorze tłocznym jest niższe od zadanego, sterownik poprzez przemiennik częstotliwości zwiększa prędkość pompy, a tym samym ciśnienie. W przypadku gdy pompa osiągnie swoją znamionową prędkość, a ciśnienie będzie nadal mniejsze od zadanego, sterownik przez odłączenie stycznika falownikowego tej pompy i załączenie sieciowego spowoduje zasilenie jej bezpośrednio z sieci. Następnie zostanie załączona druga pompa do falownika. Wzrost prędkości tej pompy doprowadzi do osiągnięcia ciśnienia zadanego w kolektorze tłocznym.

W podobny sposób odbywa się regulacja ciśnienia poprzez wyłączanie pomp nieregulowanych w przypadku, gdy ciśnienie rzeczywiste jest wyższe od wymaganego. Następuje wówczas zmniejszenie prędkości do wartości minimalnej i wyłącznie pompy nieregulowanej, tak aby uzyskać ciśnienie rzeczywiste mniejsze od zadanego, a następnie zwiększenie prędkości pompy regulowanej aż do uzyskania ciśnienia zadanego. Wyłączona zostaje oczywiście pompa najdłużej pracująca.

W wypadku blokady przemiennika układ regulacji automatycznie przechodzi do awaryjnej pracy dwustanowej w trybie włącz/wyłącz nadzorowanej przez sterownik. W pamięci sterownik zadeklarowane został minimalny i maksymalny poziom ciśnienia dyspozycyjnego i silniki pomp będą załączane bezpośrednio do zasilania 3x400V, 50Hz. Liczba uruchomionych pomp będzie zależała od wielkości przepływu.

Zapytanie ofertowe

* pole wymagane