Serwis Falowników

Serwis Falowników

 • Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny falowników i sterowników PLC firmy Hitachi oraz paneli HMI firmy EXOR i softstartów firmy AuCom. Nie ograniczamy się tylko do samej naprawy i z reguły staramy się dociec przyczyny powstania usterki by pomóc klientowi na przyszłość uniknąć ponownego uszkodzenia urządzenia.
 • Udzielamy technicznego wsparcia przy parametryzacji falowników, softstartów lub innych zakupionych u nas urządzeń, jeśli wsparcie takie jest możliwe poprzez rozmowę telefoniczną lub poprzez e-mail. W bardziej złożonych przypadkach uruchomień układów gdzie ich częścią składową są nasze urządzenia, świadczymy płatne usługi uruchomienia w miejscu ich instalacji.
 • Prowadzimy odpłatne naprawy, przeglądy i konserwacje urządzeń na miejscu u klienta. W indywidualnych przypadkach świadczymy usługi wydłużania gwarancji na urządzenie/a pod warunkiem przeprowadzenia u klienta przeglądu i konserwacji urządzenia/eń przed terminem upływu standardowego okresu gwarancyjnego.
 • Organizujemy szkolenia z falowników Hitachi. Tematyka szkoleń jest indywidualnie dopasowywana do wymagań klienta.
 • Oferujemy możliwość nieodpłatnego wypożyczenia falowników.

 

Procedura postępowania przy zgłaszaniu przez klienta reklamacji gwarancyjnej.

Warunki ogólne:

 1. Urządzenie jest objęte gwarancja, jeśli do chwili powiadomienia serwisu o wystąpienia usterki urządzenia, nie upłynął czas objęty gwarancją urządzenia (data rozpoczęcia okresu gwarancyjnego i okres gwarancji jest wymieniony na pierwszej stronie karty gwarancyjnej), oraz gdy warunki gwarancji wymienione na drugiej stronie karty gwarancyjnej, nie zostały naruszone.
 2. Naprawy gwarancyjne są wykonywane w siedzibie firmy tj. w ZELTECH MECHATRONIKA Sp. z o.o. 94-103 Łódź, ul. Elektronowa 6. Reklamowane urządzenie klient wysyła na własny koszt do siedziby serwisu.
 3. W paczce oprócz reklamowanego kompletnego urządzenia, powinna być dołączona karta gwarancyjna (lub kopia) oraz pismo reklamacyjne zawierające:
 • dane klienta, który dokonał zakupu urządzenia, ewentualnie adres wysyłkowy, jeśli jest inny niż siedziba klienta
 • możliwie jak najbardziej szczegółowy opis rodzaju stwierdzonej usterki urządzenia oraz opis okoliczności, w jakich doszło do uszkodzenia
 • rodzaj aplikacji, rodzaj maszyny, w jakiej urządzenie pracowało

Zarówno pismo reklamacyjne jak i kartę gwarancyjna urządzenia można przesłać droga elektroniczną: mechatronika@zeltech.pl

 1. Jeśli reklamacja jest zasadna i naprawa jest wykonywana w ramach gwarancji, urządzenie po naprawie jest odsyłane do klienta na koszt serwisu.
 2. W przypadku nie uznania reklamacji urządzenia, klient jest informowany o przyczynach jej odrzucenia. Od decyzji serwisu przysługuje odwołanie. Urządzenie, na które nie została uznana reklamacja jest odsyłany na koszt klienta.

 

Procedura postępowania przy zgłaszaniu przez klienta naprawy pogwarancyjnej:

 1. Naprawy pogwarancyjne są wykonywane w siedzibie firmy tj. w ZELTECH MECHATRONIKA Sp. z o.o. 94-103 Łódź, ul. Elektronowa 6.
 2. Koszt transportu urządzenia do i z serwisu ponosi klient
 3. W indywidualnych przypadkach na życzenie klienta istnieje możliwość naprawy urządzenia w miejscu jego instalacji. Możliwość naprawy urządzenia w miejscu instalacji jest uzależniona od rodzaju usterki, warunków dostępu do urządzenia i warunków pracy serwisu. W takich przypadkach na podstawie informacji uzyskanych od klienta serwis decyduje czy naprawa taka jest możliwa, i w przypadku, gdy jest możliwa, informuje o dodatkowych kosztach związanych w wyjazdem.
 4. W przypadkach naprawy w siedzibie firmy, paczka z uszkodzonym urządzeniem powinna zawierać:
 • dane klienta, który dokonał zakupu urządzenia, ewentualnie adres wysyłkowy, jeśli jest inny niż siedziba klienta
 • możliwie jak najbardziej szczegółowy opis rodzaju stwierdzonej usterki urządzenia oraz okoliczności, w jakich doszło do uszkodzenia
 • rodzaj aplikacji, rodzaj maszyny, w jakiej urządzenie pracowało
 1. Po zdiagnozowaniu usterki serwis pisemnie informuje klienta o kosztach i warunkach naprawy i transportu urządzenia. Dalsze działanie serwisu jest zawieszone do czasu decyzji klienta. W przypadku zgody na naprawę, urządzenie jest naprawiane i odsyłane do klienta zgodnie z warunkami naprawy. Jeśli klient rezygnuje z naprawy, nie ponosi kosztów diagnostyki (z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 6), a jedynie koszty transportu
 2. W przypadkach, jeśli zdiagnozowanie usterki w urządzeniu wymaga zaangażowania dużej ilości czasu poprzez np. wykonywanie licznych testów generujących dodatkowe koszty (np. próby pracy falownika z obciążonym silnikiem, testy komunikacyjne sterowników PLC lub paneli HMI) pobierana jest dodatkowa opłata diagnostyczna. O wielkości tej opłaty serwis informuje klient na etapie zgłoszenia urządzenia do naprawy na podstawie informacji pozyskanych od klienta.

 

Zadzwoń lub napisz >

 

Zapytanie ofertowe

* pole wymagane