Reprezentacja

Reprezentacja

Zarząd

mgr inż. Zbigniew Antczak – Prezes Zarządu

Prokurenci

Dyrektor d/s Technicznych, Prokurent
mgr inż. Jacek Stryj

Dyrektor d/s Handlu, Prokurent
mgr inż. Andrzej Wójcik

Prokurent  –  Andrzej Walaszczyk

Zapytanie ofertowe

* pole wymagane