Reprezentacja

Reprezentacja

Zarząd

mgr inż. Zbigniew Antczak – Prezes Zarządu

mgr Andrzej Walaszczyk – Członek Zarządu

mgr Arkadiusz Dorcz – Członek Zarządu

Prokurenci

Dyrektor d/s Technicznych, Prokurent
mgr inż. Jacek Stryj

Dyrektor d/s Handlu, Prokurent
mgr inż. Andrzej Wójcik

Zapytanie ofertowe

* pole wymagane