RODO – obowiązek informacyjny

25/05/2018

RODO – obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

 

Od 25 maja 2018 zaczęło obowiązywać  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

W zawiązku z powyższym  informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są  zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. a,b,c,f,  tj:

 

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (…).

 

Państwa dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych kampanii marketingowych, zapytań ofertowych oraz ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Zeltech Mechatronika Sp. z o.o.; ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź

tel. 42 25 409 25; e-mail: mechatronika@zeltech.pl ; www.zeltech.pl

NIP: 727-275-33-78, REGON: 100775258, Nr KRS: 0000341394 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS

 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie: mechatronika@zeltech.pl

 

Celem przetwarzania danych jest zawarcie umowy na sprzedaż/kupno produktów i usług, wysyłanie materiałów ofertowych, marketing bezpośredni oferowanych produktów i usług.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak w większości przypadków konieczne do wykonania oferty i zawarcia umowy.

 

Każdy z Państwa ma prawo do:

 

 • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.

 

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na podstawie umowy powierzenia np. podmiotom wykonującym usługi kurierskie, księgowe, informatyczne, prawne.

 

Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich.

 

Zarząd Zeltech Mechatronika Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe

* pole wymagane