Szafy zasilające chłodni
Szafy zasilające chłodni

Opis układu:

Prezentowany zestaw szaf służy do zasilania nowo wybudowanej przechowalni (chłodni), owoców i warzyw. Jest to główna rozdzielnia niskiego napięcia (NN).

Stanowi doskonały przykład realizacji projektu nie wymagającego zastosowania falowników i innych urządzeń bezpośrednio dystrybuowanych przez Zeltech.

Szafy odpowiedzialne są za zasilanie całego kompleksu nowej chłodni, w którego skład wchodzą wszystkie niezbędne urządzenia potrzebne dla jej normalnego funkcjonowania.

W pierwszej części szafy znajduje się pole zasilające z wyłącznikiem głównym doposażonym w przekaźnik różnicowoprądowy. Szafa wyposażona jest w układ kontrolno-pomiarowy napięć i prądów pobieranych przez podłączone odbiory.

W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepięciowej zastosowany został ogranicznik przepięć klasy B+C z odpowiednim dobezpieczeniem zwarciowym.

Natomiast w drugiej części szafy zamontowana została aparatura do zasilania odbiorów technologicznych. Wszystkie grupy odbiorów zostały odbezpieczone poprzez wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie upływu 30mA w celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi i eksploatacji urządzeń technologicznych chłodni.

Zapytanie ofertowe

* pole wymagane