Sterowanie taśmociągu odżużlania
Sterowanie taśmociągu odżużlania

Opis układu:

Prezentowana szafa sterownicza służy do zasilania i sterowania pracą dwóch taśmociągów odżużlania.

Taśmociągi te transportują żużel powstały w wyniku pracy kotłów ciepłowniczych. W szafie znajduje się pole zasilające z wyłącznikami instalacynymi, falowniki HYUNDAI serii N100-040HF oraz 075HF do zasilania silników taśmociągów oraz obwody sterownicze.

Do modernizacji układu zasilania silników napędzających taśmociągi wykorzystano falowniki HYUNDAI. Układ falownikowy został wyposażony w filtry przeciwzakłóceniowe w celu zminimalizowania wpływu na sieć energetyczną i pozostałe urządzenia produkcyjne oraz w dławiki silnikowe dla z kompensowania pojemności kabli zasilających silniki taśmociągów.

Jako zabezpieczenie główne zostały wykorzystane wyłączniki instalacyjne firmy HYUNDAI. W celu zapewnienia optymalnych warunków pracy zainstalowanych urządzeń, szafa została wyposażona w układ wentylacji i ogrzewania oparty na komponentach firmy Rittal.

Dzięki zastosowaniu falowników uzyskano możliwość dostosowywania prędkości taśmociągów do wydajnści kotłów i zoptymalizowano odbiór żużlu. Przełożyło się to bezpośrednio na znaczne oszczędności w złużyciu energii elektrycznej.

Falowniki zabezpieczają silniki przed przeciążeniem oraz umożliwiają podłączenie zabezpieczenia termicznego silnika typu PTC.

Zapytanie ofertowe

* pole wymagane