Sterowanie szlifierki rotacyjnej
Sterowanie szlifierki rotacyjnej

Opis układu:

Prezentowany zestaw szaf sterowniczych służy do zasilania i sterowania pracą szlifierki rotacyjnej.

W szafie z prawej strony znajduje się pole zasilające z wyłącznikiem głównym doposażonym w przekaźnik różnicowoprądowy. Obok zamontowany został falownik Hitachi serii SJ300 do zasilania silnika napędzającego stół roboczy szlifierki oraz aparatura sterownicza i zabezpieczająca dla pozostałych napędów tj: pompy hydraulicznej posuwu stołu, pomp wody chłodzącej i odmulacza oraz posuwu głowicy wrzeciona.

W szafie z lewej strony zamontowany został falownik Hitachi serii J300 do zasilania silnika napędowego głowicy wrzeciona o mocy 180kW. Falowniki zabezpiecza indywidualnie każdy silnik przed przeciążeniem oraz umożliwia podłączenie zabezpieczenia termicznego typu PTC silnika.

Do modernizacji układu sterowania pracą szlifierki rotacyjnej wykorzystano falowniki Hitachi wraz z oryginalnymi silnikami po ich przezwojeniu na napięcie 3x400VAC (oryginalnie szlifierka była zasilana napięciem 3x575VAC).

Silniki zostały przystosowane do zasilania z falowników. Układy falownikowe zostały wyposażone w dławiki sieciowe i silnikowe oraz filtry przeciwzakłóceniowe w celu zminimalizowania ich wpływu na sieć energetyczną oraz pozostałe urządzenia produkcyjne.

Przedmiotowa szlifierka rotacyjna została zakupiona z układem zasilania na napięcie 3x575V i częstotliwość 60Hz.

W związku z tym nie mogła współpracować z naszą siecią zasilającą tzn. 3x400V, 50Hz. Wykonany nowy układ sterowania z falownikami Hitachi oraz przezwojenie silników umożliwiło uruchomienie szlifierki rotacyjnej i osiągnięcie przez nią znamionowych parametrów pracy.

Zapytanie ofertowe

* pole wymagane