Sterowanie pracą sklejarki tektury
Sterowanie pracą sklejarki tektury

Opis układu:

Przed modernizacją cztery napędy były zasilane z jednego zasilacza prądu stałego. Naszym rozwiązaniem było zastosowane układu falowników HITACHI serii SJ300, softstartera AuCom oraz silników Dutchi Motors. Produkty te zapewniły optymalną pracę sklejarki. Dodatkowo silniki zostały wyposażone w chłodzenie obce w celu rozszerzenia zakresu regulacji prędkości, a układy falownikowe w dławiki sieciowe i silnikowe oraz filtry przeciwzakłóceniowe w celu zminimalizowania ich wpływu na sieć energetyczną oraz pozostałe urządzenia produkcyjne.

W pierwszej szafie znajduje się pole zasilające z wyłącznikiem głównym doposażonym w przekaźnik różnicowoprądowy. Szafa wyposażona jest w układ kontrolno-pomiarowy napięć i prądów pobieranych przez podłączone odbiory. W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepięciowej zastosowany został ogranicznik przepięć klasy B+C z odpowiednim dobezpieczeniem zwarciowym.

W drugiej szafie zamontowane zostały falowniki Hitachi serii SJ300 do zasilania silników napędzających poszczególne zespoły sklejarki tj. klejownik, dwie prasy oraz przekrawacz wzdłużny.

Falownik zabezpiecza indywidualnie każdy silnik przed przeciążeniem oraz umożliwia podłączenie zabezpieczenia termicznego typu PTC silnika. Falowniki o mocy do 11kW wyposażone są w układ czopera, który umożliwia wykorzystanie dynamiki napędu w całym zakresie pracy maszyny oraz podnosi bezpieczeństwo obsługi poprzez maksymalne skrócenia czasu zatrzymania zasilanych silników.

W trzeciej szafie zamontowany został falownik Hitachi serii SJ300 do zasilania silnika przekrawacza poprzecznego.

Do zasilania poszczególnych sekcji napędowych sklejarki dobraliśmy zamiennie nowoczesne napędy prądu zmiennego oparte o falowniki Hitachi serii SJ300 i silniki asynchroniczne. Dobrane zespoły napędowe charakteryzują się wysoką sprawnością i bardzo niską awaryjnością w porównaniu z eksploatowanymi napędami prądu stałego. W związku z technologicznym ograniczeniem wydajności sklejarki do poziomu 50% została zmniejszona moc i prędkości znamionowa zespołów napędowych o jeden stopień co wpłynęło na zmniejszenie energochłonności procesu produkcyjnego.

Zapytanie ofertowe

* pole wymagane