Sterowanie wentylatorem kotła 2
Sterowanie wentylatorem kotła 2

Opis układu:

W szafie znajduje się pole zasilające i odpływowe z rozłacznikami bezpiecznikowymi oraz falownik Hitachi serii L300P-1100HFE jako zasilanie główne silnika wentylatora i soft-start firmy AuCom typu IMS20253 jako zasilanie rezerwowe.

Układ falownikowy został wyposażony w dławik sieciowy i silnikowy oraz filtr przeciwzakłóceniowy w celu zminimalizowania wpływu na sieć energetyczną oraz pozostałe urzadzenia produkcyjne.

Dzięki naszej szafie sterowniczej regulacja podciśnienia w komorzę paleniskowej odbywa się przez zmniejszenie wydajności wentylatora, a nie jak miało to miejsce do tej pory poprzez jego dławienie. Nowe rozwiązanie zapewnia optymalną współpracę pomiędzy urzadzeniami. Zastosowanie falownika do zasilania wentylatora wyciągowego spalin wpłynęło znacząco na oszczędność energii elektrycznej w zlecającej modernizację firmie.

Falownik i soft-start zabezpieczają silnik przed przeciążeniem oraz umożliwiają podłączenie zabezpieczenia termicznego typu PTC silnika.

Zapytanie ofertowe

* pole wymagane