Zasilanie pomp 215kW
Zasilanie pomp 215kW

Opis układu:

Przezentowany zestaw szaf sterowniczych służy do zasilania agregatu pompowego o mocy silników 215kW pompowni IIst.

W szafach znajdują się układy rozruchowe (soft-startery) firmy AuCom typu EMX3, które mają za zadanie ograniczenie prądu rozruchowego silników napędzających agregaty pompowe oraz stycznik obejściowy załaczny po zakończeniu rozruchu. Sosft-startery zostały wyposażone w moduły komunikacyjne Profibus typu PIM-PB-01 co umożliwi ich obsługę poprzez system nadrzędny. Obie szafy wyposażone są w układ kontrolno-pomiarowy napięć i prądów pobieranych przez silniki. Pracę soft-starterów nadzoruje centralny sterownik pompowni.

Wykorzystane podzespoły z naszej oferty:

Do wykonania układu zasilania i sterowania pracą agregatu pompowego wykorzystano cyfrowe soft-startery firmy AuCom typu EMX3-0620C-V4-C1-H z obejsciowym stycznikiem firmy Hyundai typu HIMC500.

Korzyści z zastosowania urzadzeń:

Zastosowanie nowoczesnych układów soft-starterów umożliwiło ograniczenie prądów rozruchowych agregatów pompowych, dzięki czemu uzykano oszczędności finansowe. Soft-startery zabezpieczają indywidualnie każdy silnik przed przeciążeniem oraz umożliwia podłączenie zabezpieczenia termicznego typu PTC silnika.

Zapytanie ofertowe

* pole wymagane