Sterowanie pracą kotłowni
Sterowanie pracą kotłowni

Opis układu:

Przezentowana szafa sterownicza służy do zasilania i sterowania pracą dwóch układów pompowych tzn. czterech pomp obiegowych oraz dwóch pomp uzupełniających. Pompy te służą do utrzymania zadanego ciśnienia w sieci ciepłowniczej.

W szafie znajduje się pole zasilające z wyłącznikiem głównym, zabezpieczenie zwarciowe, falowniki Hitachi serii L300P-300HFE i X200-075HFE do zasilania silnika pompy oraz obwody sterownicze.

Wykorzystane podzespoły z naszej oferty:

Do modernizacji układu sterowania pracą pomp wykorzystano falowniki Hitachi z nadrzędnym układem sterowniczym. Układ falownikowy został wyposażony w filtr przeciwzakłóceniowy w celu zminimalizowania wpływu na sieć energetyczną i pozostałe urzadzenia produkcyjne oraz w dławik silnikowy dla z kompensowania pojemności kabli zasilających silniki pomp. W celu zapewnienia optymalnych warunków pracy zainstalowanych urządzeń, szafa została wyposażona w układ wentylacji. W układzie zasilania i sterownia została zastosowana aparatura modułowa, styczniki oraz wyłącznik firmy Hyundai.

Korzyści z zastosowania urzadzeń:

Dzięki zastosowaniu falownika i sterownika do zasilania agregatów pompowych uzyskano oszczędnosci energii elektrycznej oraz uzyskano staławartość ciśnienia w kolektorze tłocznym i powrotnym sieci ciepłowniczej.

Falownik zabezpiecza silnik przed przeciążeniem oraz umożliwia podłączenie zabezpieczenia termicznego typu PTC silnika.

Zapytanie ofertowe

* pole wymagane