Sterowanie pompą pogłębiarki
Sterowanie pompą pogłębiarki

Opis układu:

Prezentowana szafa sterownicza służy do zasilania i sterowania pracą pompy w koparce rzecznej.

W szafie znajduje się pole zasilające z wyłącznikiem głównym, zabezpieczeniem zwarciowym, rozrusznikiem gwiazda/trójkąt, układem styczników do wyboru rodzaju zasilania pompy oraz falownik Hitachi serii J300-2200HFPE4 do zasilania silnika pompy.

Układ falownikowy został wyposażony w dławik sieciowy oraz dławik silnikowy.W celu zapewnienia właściwych warunków pracy zainstalowanych urządzeń w szafie zastosowano układ wentylacji o IP54 i ogrzewania w celu uniknięcia kondesacji wody. Szafa została wyposażona w wentylację wymuszoną o odpowiedniej wydajności i stopniu ochrony IP54 oraz układ kontroli temperatury i wilgotności powietrza w celu zapewnienia właściwej temperatury i warunków pracy falownika w miejscu instalacji.

Ze względów eksploatacyjnych koparki nowy układ został wyposażony w rezerwowe zasilania pompy z zastosowaniem rozrusznika gwiazda / trójkąt.

Szafa sterownicza falownika zawiera osprzęt: rozłącznik bezpiecznikowy, stycznik liniowy, rozrusznik gwiazda/trójkąt, dławik sieciowy i silnikowy oraz pozostałą aparaturę sterowniczą.

Na elewacji szafy zamontowane są kratki wentylacyjne oraz wyłącznik główny i awaryjny. Sterowanie pracą pompy – wybór zasilania sieć – falownik odbywa się z przenośnego pulpitu sterowniczego wyposażonego w: przyciski wyłączenie awaryjne, start, stop, przełącznik wielopozycyjny do regulacji obrotów, lampki sygnalizacyjne stanu pracy napędu oraz we wskaźnik cyfrowy prądu pobieranego przez silnik.

Korzyści z zastosowania urzadzeń:

Dzięki zastosowaniu falownika do zasilania pompy uzyskano oszczędności energii elektrycznej oraz poprawiono komfort pracy obsługi.
Takie rozwiązanie zapewnia optymalną współpracę pomiędzy urzadzeniami. Falownik zabezpiecza silnik przed przeciążeniem oraz umożliwia podłączenie zabezpieczenia termicznego typu PTC silnika.

Zapytanie ofertowe

* pole wymagane