Agregat pompowy 11 kW
Agregat pompowy 11 kW

Opis układu:

Przezentowana szafa sterownicza służy do zasilania i sterowania pracą agregatu pompowego. Pompa zasila w wodę zakład przemysłowy – mleczarnię.

W szafie znajduje się pole zasilające z wyłącznikiem głównym, zabezpieczenie zwarciowe, falownik Hitachi serii L300P-110HFE do zasilania silnika pompy oraz obwody sterownicze z regulatorem serii AR-652.

Wykorzystane podzespoły z naszej oferty:

Do modernizacji układu sterowania pracą pompy wykorzystano falownik Hitachi z układem sterowania opartym na wewnętrznym regulatorze PID z nadrzędnym regulatorem serii AR-652. Układ falownikowy został wyposażony w filtr przeciwzakłóceniowy w celu zminimalizowania wpływu na sieć energetyczną i pozostałe urzadzenia produkcyjne oraz w dławik silnikowy dla z kompensowania pojemności kabli zasilających silniki pomp. W celu zapewnienia optymalnych warunków pracy zainstalowanych urządzeń, szafa została wyposażona w układ wentylacji.

Korzyści z zastosowania urzadzeń:

Dzięki zastosowaniu falownika do zasilania agregatu pompowego uzyskano oszczędności energii elektrycznej. Falownik zabezpiecza silnik przed przeciążeniem oraz umożliwia podłączenie zabezpieczenia termicznego typu PTC silnika.

Zapytanie ofertowe

* pole wymagane