Hitachi

Hitachi

Od chwili założenia w 1910 r. firma Hitachi działa według fundamentalnej filozofii wzbogacania społeczeństwa poprzez technikę.

Działalność Grupy Hitachi obejmuje różne dziedziny, w tym infrastrukturę publiczną, sprzęt AGD, produkty dla przemysłu i energetyki, logistykę i usługi. Firma ożywiać będzie następną erę rozwoju zgodnie z motto korporacyjnym “Inspire the Next”. Hitachi zamierza być dynamicznym przedsiębiorstwem, które utrzyma ciągły rozwój w XXI wieku i przyczyni się do zwiększania dobrobytu i komfortu społecznego.

Słowo “inspirować” pochodzi od łacińskich słów “in” (“w”) i “spirare” (“oddychać”). Poza podstawowymi znaczeniami “wdychać” i “zachęcać”, słowo to ma również znaczenia związane bezpośrednio z życiem, takie jak “podnosić na duchu” i “ożywiać”. Nasze motto korporacyjne kończy się samym słowem “next”, by zainspirować naszych klientów, pracowników i wszystkie czytające je osoby do twórczego dokończenia zdania takimi pojęciami jak era, społeczeństwo, idea, produkt, system czy rozwiązanie.

Współudział innych osób w formułowaniu naszego motta jest jednym z jego podstawowych celów.

Motto “Inspire the Next” (“Inspirować przyszłość”) wyraża fakt, że Hitachi tchnie nowe życie w następne pokolenie i społeczeństwo przyszłości, oraz w pełni oddaje naszą filozofię wykorzystania pionierskiego ducha Grupy Hitachi do stawienia czoła wyzwaniom tego pokolenia. Kluczowe przesłanie naszej platformy marki to: “Hitachi zamierza być katalizatorem zmian społecznych i ewoluować wraz ze społeczeństwem”. Stwierdzenie to podsumowuje intencje Hitachi, by w miarę wchodzenia w następne pokolenie bezustannie przekształcać firmę poprzez ciągłą innowację.

 

 

Zapytanie ofertowe

* pole wymagane