Falownik Hitachi serii SJ, typ P1 – wybrane funkcje

22/05/2019

Falownik Hitachi serii SJ, typ P1 – wybrane funkcje

Chociaż najnowszy produkt w rodzinie falowników Hitachi falownik serii SJ-P1 miał swoją polską premierę już ponad rok temu, zyskując w  tym czasie liczne grono zadowolonych użytkowników, a jego możliwości i rozwiązania były szeroko opisywane w licznych materiałach marketingowych, szkoleniowych i artykułach, to niewątpliwie istnieje ciągła potrzeba dokładniejszego opisu wybranych ciekawych możliwości i funkcji tego falownika.

 

Z całą pewnością jedną z takich funkcji jest symulator pracy falownika. Funkcja ta polega na sprawdzeniu zachowania falownika w reakcji na zmiany wielkości symulowanej, którą to wielkością może być prąd silnika, napięcie szyny DC, napięcie wyjściowe falownika lub moment wyjściowy. Każdą z wymienionych wielkości można zasymulować na wybranym wejściu analogowym (dostępne są trzy wejścia analogowe napięcie/prąd) lub w określonym parametrze. Reakcja  falownika na dane wielkości symulowane jest tożsama z reakcją falownika w trakcie rzeczywistej pracy z napędem. Zmieniając wartości zabezpieczeń np. nadprądowych, nadnapięciowych, podnapięciowych, czy niektórych parametrów, możemy sprawdzić zachowanie falownika i skorygować nastawy przed jego właściwym podłączeniem do silnika. Funkcja ta jest prosta w obsłudze, nie wymaga zasilania falownika z sieci, a tylko zasilenia jego obwodów sterowniczym napięciem DC 24V przez co może służyć  jako doskonałe narzędzie dydaktyczne.

 

 

Inną bardzo przydatną funkcją przemiennika częstotliwości SJ-P1 jest funkcja „TRACE”, czyli śledzenie przebiegów szybkozmiennych. Przy korzystaniu z tej funkcji konieczne jest posiadanie narzędzia w postaci oprogramowania ProDriveNext dostępnego bezpłatnie na stronie: www.zeltech.pl Wykorzystując to narzędzie użytkownik może śledzić i zapisywać do ośmiu interesujących go zmiennych równocześnie. Dane z pomiarów mogą być zapisane w postaci tabeli dającej się analizować i obrabiać np. przy wykorzystaniu programu Excel.W przypadku pojawiania się trudnych do analizy błędów falownika wynikających np. ze zmieniających się warunków obciążenia, często nie jesteśmy w stanie na podstawie samych tylko danych błędu, określić i wyeliminować przyczyny blokowania się przemiennika. Posiadając takie narzędzie jak ProDriveNext z funkcją TRACE, określając odpowiednio zakres czasowy pomiaru, wielkość zmiennej powodującej wyzwolenie alarmowe, rozdzielczość próbkowania tej wielkości i  określając TRIGGER czyli czynnik wyzwalający pomiar, możemy na podstawie przebiegu wykresu, bądź samych danych zmienna/czas, określić przyczynę blokowania się napędu.

 

Generalnie seria SJ-P1 ma za zadanie uzupełnić i z czasem zastąpić sprawdzone już wektorowe  falowniki SJ700B i SJ700D. W związku z powyższym nowa seria falowników Hitachi posiada wszystkie zaawansowane funkcje serii SJ700B i SJ700D, takie jak  wbudowany mini sterownik PLC, funkcje servo, czy wbudowaną jednostkę hamowania prądnicowego do mocy 37kW. Dla ułatwienia wymiany przez użytkowników falowników serii SJ700B i SJ700D na nowy model SJ-P1, Hitachi  w kolejnej edycji oprogramowania ProDriveNext, wprowadzi  funkcję konwersji parametrów z falowników  starszej serii do falownika serii SJ-P1. Jest to szczególnie ważne, gdyż Hitachi w ostatnim modelu falownika zerwało z dotychczasowym oznaczeniem i nazewnictwem parametrów. Chociaż w nowym modelu P1 wszystkie parametry oprócz kodów posiadają opisy w języku polskim, to i tak proces odszukiwania odpowiedników parametrów z SJ700B/SJ700D w modelu SJ-P1 może przysparzać trudności.

 

Nowa seria falowników SJ-P1 podlega ciągłemu udoskonalaniu i dostosowywaniu się do potrzeb klienta. W odpowiedzi na te właśnie potrzeby już wkrótce panel operatorski TFT falownika zostanie wzbogacony o tzw.” krótkie menu”. W menu tym użytkownik znajdzie pogrupowane najważniejsze funkcje  niezbędne do parametryzacji falownika, co skróci niewątpliwie czas potrzebny do uruchomienia napędu.

 

Hitachi oferuje modele nowej serii SJ-P1 w zakresach mocy 0,75÷132kW na napięcie zasilania 380÷500V(+10%,-15%) AC. Modele te posiadają szeroki zakres zastosowań w aplikacjach przemysłowych. Modułowa konstrukcja i duża wszechstronność zapewniają optymalne i oszczędne rozwiązania techniczne, które mogą być indywidualnie dopasowane do konkretnego zastosowania. Falowniki SJ-P1 mogą być łatwo skonfigurowane i są tak zaprojektowane, aby dostarczać wysoką wydajność, niezawodność i elastyczność.

Zapytanie ofertowe

* pole wymagane