Kolejna odsłona japońskiej technologii
Kolejna odsłona japońskiej technologii

Falownik SJ-P1 – nowy standard Hitachi

Już ponad rok temu producent przemienników częstotliwości firma Hitachi powiększyła paletę oferowanych falowników o nową serię SJ-P1, która zastępuje sprawdzone już od wielu lat, wektorowe falowniki serii SJ700B/SJ700D.

 

Przedmiotowe modele są oferowane w zakresach mocy 0,75÷132kW na napięcie zasilania 380÷500V(+10%,-15%) AC, a od jesieni  bieżącego roku na rynku pojawić się mają cztery nowe typy serii P1 uzupełniając asortyment o kolejne moce: 160kW, 185kW, 200kW i 220kW (dla ND- normalne obciążenie).

 

SJ-P1 jest chwalony za nowy panel operatorski z kolorowym wyświetlaczem TFT z dostępnymi 12 językami (także z językiem polskim), który posiada własny zegar czasu rzeczywistego podtrzymywany baterią, oraz pozwala na przechowywanie i kopiowanie parametrów z falownika na  falownik. Panel ten wzbogacono ostatnio o ułatwienia, które pomogą użytkownikowi na szybkie  odszukanie i wykonanie nastaw potrzebnych funkcji. Obecnie do menu głównego dodano kolejne tryby nastaw obejmujące tematycznie parametry w czterech dodatkowych grupach tj.

 

 • Tryb użytkownika: parametry wybrane i dostępne dla użytkownika, wpisywane pod kodami funkcji UA31 do UA62.
 • Krótkie Menu: zgrupowane podstawowe parametry związane z dopasowaniem i pracą z silnikiem.
 • Tryb porównawczy: zgrupowane parametry zmienione w stosunku do nastaw fabrycznych.
 • Nastawy silnika: zgrupowane nastawy związane z danymi silnika.

 

Seria SJ-P1 szczególnie ułatwia połączenia z różnymi sieciami dzięki zastosowaniu wbudowanego portu RS485-Modbus RTU lub opcjonalnych modułów fieldbus.

 

W celu udogodnienia dostępu do opcjonalnych wejść komunikacyjnych Hitachi opracowało specjalne kasetowe złącza umieszczone na płycie czołowej. Pozwalają  one na wygodne połączenie aż 3 różnych modułów opcjonalnych. Dostępne są następujące rodzaje kart opcjonalnych:

 

 • Ethernet (Modbus TCP)
 • EtherCAT
 • Profibus-DP
 • ProfiNET
 • Płyta do podłączenia enkodera
 • Bezpieczeństwa
 • Analogowe WE/WY
 • Wyjścia przekaźnikowe

 

Dla falowników serii SJ-P1 jest dostępna również karta bezpieczeństwa S1-FS, która zawiera następujące funkcje:

 

 • STO (Safe Torque off) bezpieczne zatrzymanie EN/IEC60204-1
 • SS1 (Safe Stop 1) bezpieczne zatrzymanie 1 EN/IEC60204-1
 • SBC (Safe Brake Control) sygnały wyjściowe do kontroli zewnętrznego hamulca
 • SLS (Safe Limited Speed) zabezpieczenie silnika przed przekroczeniem deklarowanego ograniczenia prędkości)
 • SDI (Safe Direction) zabezpieczenie wału silnika przez ruchem w niepożądanym kierunku
 • SSM (Safe Speed Monitor) sygnały wyjściowe do kontroli pracy silnika poniżej deklarowanego limitu prędkości)

 

Falowniki SJ-P1 mogą komunikować się bezpośrednio między sobą bez użycia jakichkolwiek urządzeń dodatkowych (PLC, HMI czy PC). Komunikacja ta (oparta na standardzie RS485) w połączeniu z wbudowanym sterownikiem PLC otwiera przed projektantem wiele nowych zaawansowanych możliwości takich jak np. praca synchroniczna wielu napędów, kaskadowe układy regulacji (np. ciśnienia wody itp.). Taka wymiana informacji między falownikami (szybka sieć RS485 odpowiednio zabezpieczona przed błędami CRC, Timeout, parzystość, itd.) umożliwia pozbycie się (bez dodatkowych kosztów) standardowej metody łączenia napędów poprzez wejścia/wyjścia analogowo/cyfrowe oraz w wielu przypadkach także dość drogich rozwiązań sieciowych takich jak ProfiBus DP, DeviceNet, itp.

 

Kolejnym udoskonaleniem jest możliwość parametryzacji falownika bez konieczności podłączania głównego zasilania. SJ-P1 można parametryzować zasilając tylko obwody cyfrowe falownika z zewnętrznego zasilacza 24VDC. Ustawianie parametrów jest możliwe, gdy główne zasilanie jest odłączone. Dzięki temu wzrasta wygoda użytkowania i ograniczony jest pobór prądu w trybie czuwania. Możliwe jest także połączenie z PLC i ustawianie parametrów z PC dzięki wykorzystaniu oprogramowania do konfiguracji.

 

Producent serii SJ-P1 nie pominął także zagadnienia bezpieczeństwa. Mając świadomość, iż nowoczesne systemy automatyki wymagają dostosowania do zmieniających się  norm i  wymagań bezpieczeństwa, Hitachi gwarantuje w falownikach SJ-P1 certyfikaty bezpieczeństwa oraz zgodność z następującymi normami:

 

 • certyfikowane bezpieczeństwo funkcjonalne
 • zewnętrzny certyfikat bezpieczeństwa elektrycznego
 • zgodność z EN61508, IEC / EN / UL61800-5-2 SIL3
 • STO jako standard bezpieczeństwa
 • IEC / EN60204-1 Stop Cat. 0
 • EN / ISO13849-1 Cat. 3, Ple
 • IEC61508, IEC / EN / UL61800-5-2, IEC / EN62061 SIL3 STO SS1, SLS i inne są dostępne jako karty opcyjnie

 

Nowy model cechuje się również wszechstronnością zastosowań. SJ-P1 oprócz zwykłych silników indukcyjnych może napędzać silniki PM. Silniki z magnesami trwałymi posiadają znacznie większą sprawność od tradycyjnych silników   asynchronicznych, ponadto silnik PM jest mniejszy niż tej samej mocy  silnik  asynchroniczny, co pozwala zaoszczędzić miejsce. Falownik chroni silniki PM przed rozmagnesowaniem przez odpowiednie nastawy zabezpieczeń.

 

Innowacją dla nowej serii przetwornic częstotliwości jest możliwość wyboru za pomocą jednego parametru trzech trybów pracy falownika w zależności od rodzaju obciążenia:

Falownik Hitachi serii SJ, typ P1 – wybrane funkcje

Chociaż najnowszy produkt w rodzinie falowników Hitachi falownik serii SJ-P1 miał swoją polską premierę już ponad rok temu, zyskując w  tym czasie liczne grono zadowolonych użytkowników, a jego możliwości i rozwiązania były szeroko opisywane w licznych materiałach marketingowych, szkoleniowych i artykułach, to niewątpliwie istnieje ciągła potrzeba dokładniejszego opisu wybranych ciekawych możliwości i funkcji tego falownika.

 

Z całą pewnością jedną z takich funkcji jest symulator pracy falownika. Funkcja ta polega na sprawdzeniu zachowania falownika w reakcji na zmiany wielkości symulowanej, którą to wielkością może być prąd silnika, napięcie szyny DC, napięcie wyjściowe falownika lub moment wyjściowy. Każdą z wymienionych wielkości można zasymulować na wybranym wejściu analogowym (dostępne są trzy wejścia analogowe napięcie/prąd) lub w określonym parametrze. Reakcja  falownika na dane wielkości symulowane jest tożsama z reakcją falownika w trakcie rzeczywistej pracy z napędem. Zmieniając wartości zabezpieczeń np. nadprądowych, nadnapięciowych, podnapięciowych, czy niektórych parametrów, możemy sprawdzić zachowanie falownika i skorygować nastawy przed jego właściwym podłączeniem do silnika. Funkcja ta jest prosta w obsłudze, nie wymaga zasilania falownika z sieci, a tylko zasilenia jego obwodów sterowniczym napięciem DC 24V przez co może służyć  jako doskonałe narzędzie dydaktyczne.

 

 

Inną bardzo przydatną funkcją przemiennika częstotliwości SJ-P1 jest funkcja „TRACE”, czyli śledzenie przebiegów szybkozmiennych. Przy korzystaniu z tej funkcji konieczne jest posiadanie narzędzia w postaci oprogramowania ProDriveNext dostępnego bezpłatnie na stronie: www.zeltech.pl Wykorzystując to narzędzie użytkownik może śledzić i zapisywać do ośmiu interesujących go zmiennych równocześnie. Dane z pomiarów mogą być zapisane w postaci tabeli dającej się analizować i obrabiać np. przy wykorzystaniu programu Excel.W przypadku pojawiania się trudnych do analizy błędów falownika wynikających np. ze zmieniających się warunków obciążenia, często nie jesteśmy w stanie na podstawie samych tylko danych błędu, określić i wyeliminować przyczyny blokowania się przemiennika. Posiadając takie narzędzie jak ProDriveNext z funkcją TRACE, określając odpowiednio zakres czasowy pomiaru, wielkość zmiennej powodującej wyzwolenie alarmowe, rozdzielczość próbkowania tej wielkości i  określając TRIGGER czyli czynnik wyzwalający pomiar, możemy na podstawie przebiegu wykresu, bądź samych danych zmienna/czas, określić przyczynę blokowania się napędu.

 

Generalnie seria SJ-P1 ma za zadanie uzupełnić i z czasem zastąpić sprawdzone już wektorowe  falowniki SJ700B i SJ700D. W związku z powyższym nowa seria falowników Hitachi posiada wszystkie zaawansowane funkcje serii SJ700B i SJ700D, takie jak  wbudowany mini sterownik PLC, funkcje servo, czy wbudowaną jednostkę hamowania prądnicowego do mocy 37kW. Dla ułatwienia wymiany przez użytkowników falowników serii SJ700B i SJ700D na nowy model SJ-P1, Hitachi  w kolejnej edycji oprogramowania ProDriveNext, wprowadzi  funkcję konwersji parametrów z falowników  starszej serii do falownika serii SJ-P1. Jest to szczególnie ważne, gdyż Hitachi w ostatnim modelu falownika zerwało z dotychczasowym oznaczeniem i nazewnictwem parametrów. Chociaż w nowym modelu P1 wszystkie parametry oprócz kodów posiadają opisy w języku polskim, to i tak proces odszukiwania odpowiedników parametrów z SJ700B/SJ700D w modelu SJ-P1 może przysparzać trudności.

 

Nowa seria falowników SJ-P1 podlega ciągłemu udoskonalaniu i dostosowywaniu się do potrzeb klienta. W odpowiedzi na te właśnie potrzeby już wkrótce panel operatorski TFT falownika zostanie wzbogacony o tzw.” krótkie menu”. W menu tym użytkownik znajdzie pogrupowane najważniejsze funkcje  niezbędne do parametryzacji falownika, co skróci niewątpliwie czas potrzebny do uruchomienia napędu.

 

Hitachi oferuje modele nowej serii SJ-P1 w zakresach mocy 0,75÷132kW na napięcie zasilania 380÷500V(+10%,-15%) AC. Modele te posiadają szeroki zakres zastosowań w aplikacjach przemysłowych. Modułowa konstrukcja i duża wszechstronność zapewniają optymalne i oszczędne rozwiązania techniczne, które mogą być indywidualnie dopasowane do konkretnego zastosowania. Falowniki SJ-P1 mogą być łatwo skonfigurowane i są tak zaprojektowane, aby dostarczać wysoką wydajność, niezawodność i elastyczność.

Nowa możliwość płatności

Informujemy, że od dnia 01.11.2018 wprowadziliśmy możliwość regulowania należności kartą płatniczą.

RODO – obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

 

Od 25 maja 2018 zaczęło obowiązywać  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 

W zawiązku z powyższym  informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są  zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. a,b,c,f,  tj:

 

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (…).

 

Państwa dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych kampanii marketingowych, zapytań ofertowych oraz ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS).

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Zeltech Mechatronika Sp. z o.o.; ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź

tel. 42 25 409 25; e-mail: mechatronika@zeltech.pl ; www.zeltech.pl

NIP: 727-275-33-78, REGON: 100775258, Nr KRS: 0000341394 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS

 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie: mechatronika@zeltech.pl

 

Celem przetwarzania danych jest zawarcie umowy na sprzedaż/kupno produktów i usług, wysyłanie materiałów ofertowych, marketing bezpośredni oferowanych produktów i usług.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak w większości przypadków konieczne do wykonania oferty i zawarcia umowy.

 

Każdy z Państwa ma prawo do:

 

 • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia Państwa danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.

 

Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na podstawie umowy powierzenia np. podmiotom wykonującym usługi kurierskie, księgowe, informatyczne, prawne.

 

Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich.

 

Zarząd Zeltech Mechatronika Sp. z o.o.

Besel świadectwo autoryzacji

Przejdź na e-faktury

E-faktura to nowoczesna, bezpieczna i proekologiczna forma faktury.

 

E-faktura to same korzyści:

 

 • Szybkość dostarczenia. Skrócenie czasu i bezpieczeństwo doręczenia wystawionych dokumentów – faktury przesyłane są e-mailem w formie pliku PDF. Oszczędność czasu i pieniędzy.
 • Płynność finansowa. Płatności cię nie zaskoczą. Zarządzanie finansami będzie jeszcze łatwiejsze.
 • Stały dostęp do faktur i korekt. Znika problem przechowywania faktur. Dzięki archiwizacji elektronicznej masz porządek i bezpieczeństwo w dokumentach. Łatwo i szybko odszukasz niezbędną fakturę.
 • Usprawnienie procesów biznesowych w firmie. Skrócenie czasu obiegu dokumentów. E-faktury możesz otrzymać na dowolną ilość adresów e-mail.
 • Równość e-faktury w prawie. W styczniu 2013 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów elektroniczna forma faktury została zrównana z papierową. E-faktura spełnia wymogi przepisów podatkowych w Polsce.
 • Bezpieczeństwo. E-faktura podpisywana jest certyfikowanym podpisem.
 • Ekologia – wspierasz środowisko naturalne. Z e-fakturą nie marnujesz papieru, kopert, znaczków. Drukujesz tylko te dokumenty, które Ci są niezbędne.

 

Przejdź na e-faktury!

 

W przypadku  zainteresowania otrzymywaniem e-faktur prosimy o pobranie (pobierz) i wypełnienie formularza (pola wyszarzone) w programie Adobe Reader i przesłanie na adres e-mail: mechatronika@zeltech.pl lub wypełnienie poniższego formularza:

* pole wymagane
Rozruch silników asynchronicznych klatkowych soft startem

Dzisiejszy rynek jest silnie konkurencyjny, co nie ułatwia wybrania optymalnego rozwiązania, musimy dobrze sprecyzować swoje oczekiwania, żeby się nie rozczarować. Kierowanie się tylko ceną przy wyborze jest strategią powszechną, jednak często prowadzącą do niespodziewanych kłopotów i frustracji.

 

 

Kiedy stosować softstart?

 

Softstart jest tańszy niż falownik zarówno w zakupie jak i w eksploatacji. W eksploatacji uzyskuje sprawność ~100%, zwłaszcza wtedy, gdy softstart jest wyposażony w układ obejściowy tzw. bypass.  Dlatego gdy układ napędowy pracuje ze stałą prędkością roboczą lepszym rozwiązaniem niż falownik jest softstart. W przypadku braku potrzeby regulacji prędkości obrotowej falownik jest rozwiązaniem niepotrzebnie zwiększającym koszty inwestycji i dodatkowo powoduje nieuniknione straty energii na wewnętrznych układach mocy.

 

Rozruch silników asynchronicznych klatkowych jest czasami źle rozwiązywany, czego następstwem może być obniżona efektywność energetyczna napędu i/lub zawyżone koszty inwestycji.

 

 

Jak oszczędzać energię i czy tylko energię?

 

W bardzo prosty sposób, gdy silnik pracuje jałowo należy go wyłączyć, a to można łatwo zautomatyzować. Dzięki softstartowi silnik może być uruchamiany oraz zatrzymywany łagodnie i bez niepotrzebnych strat energii.

 

Przykładem aplikacji stało obrotowych okresowo pracujących na biegu jałowym są: piły taśmowe, przenośniki taśmowe, kruszarki, schody ruchome, pompy napełniające zbiorniki i wiele innych. Użytkownik aplikacji stało obrotowych powinien rozważyć czy w świetle aktualnie obowiązujących unijnych dyrektyw lepiej jest zainwestować w silnik IE3 i softstart, czy w silnik IE2 i falownik. Bez wątpienia silnik IE3 i softstart jest rozwiązaniem bardziej energooszczędnym.

 

 

Jak działa softstart?

 

W uproszczeniu za pomocą softstartu płynnie podnoszone jest napięcie zasilania na zaciskach silnika aż do pełnego napięcia zasilania dostępnego z sieci zasilającej. Przy hamowaniu odwrotnie.

 

Uwaga: Za pomocą softstartu nie zmienia się częstotliwości zasilania silnika, co jest fundamentalną różnicą w stosunku do zasilania z falownika. 

 

Dzięki zastosowaniu softstartu moment rozruchowy na wale silnika jest ograniczany, co pozwala napędowi na łagodne wybranie luzów mechanicznych, uniknięcie szarpnięcia i wyeliminowanie dużych naprężeń w układzie transmisji momentu obrotowego. W silniku asynchronicznym moment obrotowy na wale jest proporcjonalny do kwadratu napięcia zasilania i dlatego obniżenie napięcia zasilającego powoduje szybkie zmniejszanie momentu obrotowego na wale silnika.

 

Softstart redukuje prąd rozruchowy silnika z typowej wartości 6-9xIn występującej przy rozruchu bezpośrednim do wartości 3-5xIn lub mniejszej. Wartość prądu rozruchowego można ustawić w zależności od potrzeb. Softstarty mają zastosowanie w rozruchu urządzeń takich jak np.: piły, prasy, pompy, młyny, kruszarki, wirówki, wyciągi, sprężarki, obrabiarki, wentylatory, mieszalniki, przenośniki, w których w trakcie rozruchu i zatrzymania silnika skutecznie ograniczają zjawiska takie jak: udary prądowe w sieciach zasilających silniki, uderzenia mechaniczne w sprzęgłach oraz elementach wykonawczych, ilość i częstość uszkodzeń mechanicznych, nadmierny wzrost ciśnienia cieczy i gazów w rurociągach. Dodatkowo softstarty umożliwiają rozruch silników elektrycznych zasilanych z tzw. „miękkich sieci”

 

Zredukowanie prądu rozruchowego powoduje zmniejszenie spadków napięć w sieci zasilającej silnik. Łagodny rozruch chroni układy pompowe przed uderzeniem ciśnienia (ang. „water hammer”). Softstart umożliwia także łagodne hamowanie silnika poprzez stopniowe zmniejszanie napięcia.

 

Dobierając parametry rozruchowe silnika należy uwzględnić charakterystykę napędzanego urządzenia, a ujmując to skrótowo, silnik w całym zakresie prędkości od startu do prędkości roboczej musi wytwarzać moment obrotowy większy od momentu obciążenia, w przeciwnym wypadku zatrzyma się lub będzie pracował ze zredukowaną prędkością, co doprowadzi do jego przeciążenia i w najlepszym przypadku do wyłączenia napędu, o ile silnik był zabezpieczony we właściwy sposób np. nastawami na softstarcie lub układem automatyki przeciążeniowej.

 

Powszechnie znane metody rozruchu silnika asynchronicznego takie jak bezpośrednie włączenie do sieci, rozruch przez układ gwiazda-trójkąt, rozruch przez autotransformator, rozruch przez dodatkową rezystancję po stronie zasilania wydają się już mocno przestarzałe i są skuteczne tylko w określonych sytuacjach i tak np. bezpośrednie włączenie silnika nieobciążonego jest wystarczające, o ile sieć zasilająca jest przystosowana do dużych prądów rozruchowych. Można włączać bezpośrednio silnik obciążony, jeśli silnik i jego sieć zasilająca są odporne na stosunkowo długotrwałe przeciążenie, a zasilania nie wyłączy zabezpieczenie przeciążeniowe lub zwarciowe.

 

Tylko softstart zapewnia łagodne i płynne zmiany napięcia oraz pełną kontrolę prądu i momentu silnika. Softstart dodatkowo gwarantuje ochronę silnika przed przeciążeniami, a więc przed jego przegrzaniem. Softstart można tak sparametryzować by chronił silnik przed przegrzaniem w wyniku zbyt częstych rozruchów. Softstart ochroni silnik od zaniku fazy, od niedopuszczalnej niesymetrii napięć i prądów, a także od zwarcia na zasilaniu.

 

Obecnie softstarty powinny mieć wbudowany lub zewnętrzny stycznik obejściowy, sterowany przez softstart. Stycznik obejściowy tzw. bypass powoduje całkowite odłączenie końcówki mocy softstartu i przejście po zakończeniu rozruchu na zasilanie silnika bezpośrednio z sieci, a w konsekwencji eliminację strat powstających na układach mocy wewnątrz softstartu. Bez układu bypass straty wewnątrz softstartu mogą dochodzić nawet do 1,5-2% mocy zasilania i należy to uwzględnić przy obliczaniu sprawności energetycznej układu napędowego. Po przejściu softstartu w tryb bypass moduł sterujący softstartu cały czas czuwa i nadzoruje napęd, a w przypadku otrzymania sygnału sterującego przechodzi w tryb hamowania wyłączając bypass i przejmując obciążenie.

 

 

Softstarty AuCom

 

Cyfrowe Softstarty AuCom stanowią kompletny system zarządzania silnikiem. Korzyści z zastosowania softstartu to między innymi:

 

 • ograniczenie naprężeń mechanicznych silnika i jego obciążenia,
 • ograniczenie przeciążenia sieci zasilającej i innych urządzeń zasilanych z tej sieci,
 • możliwość dobrania optymalnych warunków rozruchu i hamowania,
 • możliwość zaprogramowania timera momentu rozruchu i zatrzymania
 • zabezpieczenie silnika przed niesymetrią prądów, przeciążeniem, zwarciem
 • monitorowanie i sterowanie lokalne, zdalne (w tym sieciowe)
 • może pracować wewnątrz trójkąta zasilania silnika lub szeregowo z silnikiem

 

W softstartach AuCom wykorzystano niezawodną technologię tyrystorową z przewidywanym okresem eksploatacji 10 lat, a w rzeczywistych warunkach okres eksploatacji często przekracza 15 lat.

 

Dodatkowo łagodne rozruchy i zatrzymania wydłużają żywotność silnika.

 

Mniejsze prądy w sieci umożliwiają wykorzystanie tej samej sieci do zasilania większej ilości urządzeń bez potrzeby rozbudowy sieci zasilającej. Softstart można także wykorzystać w układach kaskadowych, poprzez przełączanie na kolejne silniki.

 

 

Podsumowanie

 

W aplikacjach pracujących ze stałą prędkością softstart jest lepszym rozwiązaniem niż falownik i oczywiście lepszym niż przestarzałe rozwiązania oparte na aparaturze stykowej.

 

AuCom oferuje softstarty następujących typów:

 

 • CSX lub CSXi kompaktowy od mocy 7,5kW do 110kW CSXi to wersja wzbogacona o dodatkowe funkcje zabezpieczające silnik, w sprawach doboru należy skonsultować się z nami. Napięcie zasilania 200-440V lub 200-525V

 

 • EMX3 B (z bypass) lub C (bez bypass) – przy doborze należy kierować się przewidywanym prądem rozruchowym i czasem rozruchu (hamowania) – zakres prądów od 23A do 2400A, napięcie zasilania 200-440V lub 380-690V, napięcie sterowania 110-440VAC lub 24VAC/DC, posiada funkcje adaptacyjnego sterowania i panel graficzny, możliwość symulacji pracy bez silnika

 

 • Najnowsza seria EMX4e lub EMX4i jest ulepszoną kontynuacją EMX3; e – wersja podstawowa z tyrystorami w 2 fazach (pośrednia między CSX a EMX3),  i – wersja wzbogacona o dodatkowe funkcje zabezpieczające z tyrystorami w każdej fazie, prąd rozruchowy 24A-870A; napięcie 200-525V lub 380-690V, napięcie sterowania 110-240VAC lub 24VAC/DC, posiada funkcje adaptacyjnego sterowania i panel graficzny, możliwość symulacji pracy bez silnika, opcjonalne karty rozszerzeń do pracy w sieci, wejście USB, tryb pracy awaryjnej, jest idealny do silników IE3, możliwość parametryzacji 2 silników, wzmocniony rozruch, różne funkcje hamowania, opcjonalne moduły komunikacyjne, algorytm XLR-8[i])

 

 • Seria MV – bardzo zaawansowane technicznie, wysokonapięciowe do 15kV, wiele opcji dodatkowych, projektowane i dostarczane na zamówienie po uzgodnieniu warunków technicznych, składają się z bloku tyrystorów i modułów sterujących, dobranych optymalnie do aplikacji klienta.

 

Tabela dostępnych modeli softstartów firmy AuCom:

 

SeriaSoftstartZabezpieczeniaRozbudowany interfaceWewnętrzny bypassZakres prądowyZakres napięciowy
CSX*  *do 200Ado 575VAC
CSXi** *do 200Ado 575VAC
EMX3/EMX4****do 2400Ado 690VAC
MVX/MVS****do 500A*do 13,8kVAC

                                                                                                              *) większy zakres prądu jest dostępny po uzgodnieniu szczegółów

 

[i]) XLR-8 autorski algorytm AuCom do sterowania przyśpieszaniem/zwalnianiem silnika

 

Użytkownik wybiera profil i czas narastania/opadania prądu, natomiast wbudowany algrytm XLR-8 dokonuje automatycznego dostrojenia parametrów pracy softstartu odpowiednio do zastosowanego silnika i warunków obciążenia tak by uzyskać założone warunki rozruchu/hamowania.

SILNIKI ELEKTRYCZNE Z HAMULCEM – NIE MUSISZ CZEKAĆ I CZEKAĆ.

Najczęściej producenci silników oferują takie zestawy z terminem dostawy 7-8 tygodni, co w ocenie klientów w większości przypadków jest nie do przyjęcia – zwłaszcza w sytuacji awarii.

 

Wychodząc naprzeciw temu, firma Zeltech Mechatronika Sp. z o.o. wprowadziła możliwość realizacji takich zestawów w czasie do 7 dni roboczych. Dotyczy to standardowych silników asynchronicznych (łapowe lub kołnierzowe) o wielkości mechanicznej od 56 do 132. W silnikach do wielkości mechanicznej 100 stosujemy hamulce prądu stałego DC z prostownikiem, a powyżej z hamulcem prądu przemiennego typu AC. Stosowane przez nas hamulce mają możliwość regulacji momentu hamowania.

 

Zeltech Mechatronika jest znanym i cenionym dystrybutorem elementów napędów elektrycznych na rynku krajowym i zagranicznym. Specjalizujemy się w doborze i konfiguracji zestawów silnik-falownik-sterowanie. Silniki możemy dostarczyć z różnymi opcjami (enkoder, obce chłodzenie, PTC, przekładnia, łożysko izolowane itp.)

 

Jeśli potrzebujesz wsparcia w doborze i konfiguracji, chcesz mieć pewność niezawodnego działania, wparcie techniczne w czasie eksploatacji, możliwość napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, to  możesz liczyć na naszą wiedzę i doświadczenie.  Sprawdź nas >>. Formularz kontaktowy.

Falownik serii SJ, typ P1 – segment premium.

Falownik nie służy już tylko do precyzyjnego regulowania prędkości obrotowej silnika. Dla klientów coraz bardziej liczy się oszczędność energii, możliwość pracy falownika w trybie pozycjonującym lub regulacji momentu (możliwości funkcyjne zbliżenie do serwonapędów), realizacja operacji logicznych (wbudowany sterownik PLC) a także kompatybilność z przemysłowymi sieciami komunikacyjnymi oraz wymogami standardów bezpieczeństwa. Równie istotne jest przy tym  to, by wszystkie te zaawansowane funkcjonalności nie komplikowały obsługi urządzenia.

 

Koncern Hitachi co roku zwiększa budżet dla działów badań i rozwoju napędów przemysłowych. Cały czas pracują one nad dalszą poprawą produktów i technologii ich wytwarzania. Wynikające z tego efekty synergii uwzględniane są w polityce produktowej.

Hitachi oferuje całą gamę wysokowydajnych falowników dla szerokiego zakresu zastosowań w aplikacjach przemysłowych. Modułowa konstrukcja i duża wszechstronność zapewniają optymalne i oszczędne rozwiązania techniczne, które mogą być indywidualnie dopasowane do konkretnego zastosowania. Falowniki Hitachi mogą być łatwo skonfigurowane i są tak zaprojektowane, aby dostarczać wysoką wydajność, niezawodność i elastyczność.

Nowa seria falowników SJ, typu P1 należy do światowej czołówki falowników klasy premium.  Nadzwyczajna elastyczność, pozwala na ich stosowanie w różnorodnych aplikacjach napędowych  o najwyższych wymaganiach.  SJ-P1 wyróżnia się charakterystykami odpowiednimi dla napędów najwyższej klasy, dzięki czemu reaguje natychmiast na zmiany obciążeń i jest wyjątkowo efektywny. Generalnie seria SJ-P1 ma za zadanie uzupełnić i z czasem zastąpić sprawdzone już wektorowe  falowniki SJ700B i SJ700D. W związku z powyższym nowa seria falowników Hitachi, mając wszystkie zaawansowane funkcje serii SJ700B i SJ700D, takie jak  wbudowany mini sterownik PLC , funkcje servo, czy wbudowaną jednostkę hamowania prądnicowego do mocy 37kW, posiada nowe bardzo innowacyjne i przydatne użytkownikowi rozwiązania, jak chociażby: funkcja symulatora pracy falownika, funkcja „TRACE” umożliwiająca śledzenie przebiegów szybkozmiennych, czy dwa szybkie wejścia 32kHz pozwalające na bezpośrednie podłączenie enkodera (bez potrzeby instalowania dodatkowej karty opcjonalnej) i pracę falownika ze sprzężeniem zwrotnym w trybie „pulse train”. Modele nowej serii są oferowane w zakresach mocy 0,75÷132kW na napięcie zasilania 380÷500V(+10%,-15%) AC.

Łatwa obsługa falownika przyjazna jego użytkownikom to jedna z wielu zalet nowego modelu SJ-P1.

Oprogramowanie Pro Driver Next to intuicyjny program, który umożliwia:

 

 • monitorowanie online wszystkich parametrów i statusu WEJŚĆ/WYJŚĆ falownika.
 • konwersję parametrów między różnymi seriami falowników.
 • szybszy odczyt i zapis parametrów przez port USB.
 • kompatybilność z WindowsXP, 7,8,10.

 

Wraz z modelem SJ-P1 pojawi się zupełnie nowy panel operatorski. Będzie to kolorowy wyświetlacz TFT z dostępnymi 12 językami (także z językiem polskim). Posiada on własny zegar czasu rzeczywistego podtrzymywany baterią, oraz pozwala na przechowywanie i kopiowanie parametrów z falownika na  falownik. Przed nieautoryzowanym dostępem do parametrów chroni  funkcja zabezpieczenia hasłem.

 

SeriaSJ-P1 jest szczególnie dogodna do łatwego połączenia z różnymi sieciami dzięki zastosowaniu wbudowanego portu RS485-Modbus RTU lub opcjonalnych modułów fieldbus.

W celu ułatwienia dostępu do opcjonalnych wejść komunikacyjnych Hitachi opracowało specjalne kasetowe złącza. Ze względu na umiejscowienie wejść na płycie czołowej pozwalają  one na wygodne połączenie aż 3 różnych modułów opcjonalnych. Dostępne będą następujące rodzaje kart opcjonalnych:

 

 • Ethernet (Modbus TCP)
 • EtherCAT
 • Profibus-DP
 • ProfiNET
 • Płyta do podłączenia enkodera
 • Bezpieczeństwa
 • Analogowe WE/WY
 • Wyjścia przekaźnikowe

 

Falowniki SJ-P1 posiadają także możliwość  komunikacji bezpośrednio między sobą bez użycia jakichkolwiek urządzeń dodatkowych (PLC, HMI czy PC). Komunikacja ta (oparta na standardzie RS485) w połączeniu z wbudowanym sterownikiem PLC otwiera przed projektantem wiele nowych zaawansowanych możliwości takich jak np. praca synchroniczna wielu napędów, kaskadowe układy regulacji (np. ciśnienia wody itp.). Taka wymiana informacji między falownikami (szybka sieć RS485 odpowiednio zabezpieczona przed błędami CRC, Timeout, parzystość, itd.) daje możliwość pozbycia się (bez dodatkowych kosztów) standardowej metody łączenia napędów poprzez wejścia/wyjścia analogowo/cyfrowe oraz w wielu przypadkach także dość drogich rozwiązań sieciowych takich jak ProfiBus DP, DeviceNet, itp.

Kolejnym udoskonaleniem jest możliwość parametryzacji falownika bez konieczności podłączania głównego zasilania. Nowy model SJ-P1 będzie można parametryzować zasilając tylko obwody cyfrowe falownika z zewnętrznego zasilacza 24VDC. Ustawianie parametrów jest możliwe, gdy główne zasilanie jest odłączone. Dzięki temu wzrasta wygoda użytkowania i ograniczony jest pobór prądu w trybie czuwania. Możliwe jest także połączenie z PLC i ustawianie parametrów z PC dzięki wykorzystaniu oprogramowania do konfiguracji.

Producent nowej serii nie pominął także zagadnienia bezpieczeństwa. Mając świadomość, iż nowoczesne systemy automatyki wymagają dostosowania do zmieniających się  norm i  wymagań bezpieczeństwa, Hitachi gwarantuje w falownikach SJ-P1 certyfikaty bezpieczeństwa oraz zgodność z następującymi normami:

 

 • IEC/EN60204-1StopCat.0
 • Certyfikowane bezpieczeństwo funkcjonalne
 • Zewnętrzny certyfikat bezpieczeństwa elektrycznego
 • zgodność zEN61508, IEC/EN/UL61800-5-2SIL3
 • STOjako standard bezpieczeństwa
 • EN/ISO13849-1Cat.3,Ple
 • IEC61508,IEC/EN/UL61800-5-2, IEC/EN62061SIL3STO SS1,SLS i inne są dostępne jako karty opcyjnie

 

Nowy model cechuje się również wszechstronnością zastosowań.

Poza wymienionymi funkcjami nowy falownik posiada zastosowanie w silnikach wysokoobrotowych. Maksymalna częstotliwość napięcia zasilania wynosi dla SJ-P1 590Hz, więc doskonale nadaję się on np. dla silników obrabiarek. SJ-P1 oprócz zwykłych silników indukcyjnych może napędzać silniki PM. Silniki z magnesami trwałymi posiadają znacznie większą sprawność od tradycyjnych silników   asynchronicznych, ponadto silnik PM jest mniejszy niż tej samej mocy  silnik  asynchroniczny, co pozwala zaoszczędzić miejsce. Falownik chroni silniki PM przed rozmagnesowaniem przez odpowiednie nastawy zabezpieczeń.

Innowacją dla nowej serii przetwornic częstotliwości jest możliwość wyboru za pomocą jednego parametru trzech trybów pracy falownika w zależności od rodzaju obciążenia. Jak pokazuje tabela poniżej przykładowy falownik SJ-P1 18,5kW przy trybie pracy VLD (very light duty-bardzo niskie obciążenie) może pracować z silnikiem np. wentylatora o prądzie znamionowym 47A (24kW), przy trybie LD (light duty- niskie obciążenie) z silnikiem np. pompy o prądzie znamionowym 43A (22kW), a przy trybie ND (normal duty-normalne obciążenie) z silnikiem np. dźwigu o prądzie znamionowym 39A (18,5kW). Wybór niższego trybu pracy wiąże się  oczywiście z  mniejszą przeciążalnością chwilową, jednak charakter obciążenia dla niższego trybu pracy przeważnie nie wymaga wyższych chwilowych przeciążeń.  Warto wspomnieć, że oprócz 3 trybów pracy dla silników indukcyjnych nowy falownik posiada dwa tryby  pracy dla silników PM z magnesami trwałymi (LD i ND). Funkcja ta ma istotne znaczenie przy doborze falownika do konkretnej aplikacji. Znając rodzaj obciążenia i posługując się trzema wartościami prądów znamionowych odpowiadającymi trzem trybom pracy przetwornicy (wszystkie 3 prądy znamionowe podawane są zarówno w specyfikacji jak i na tabliczce znamionowej urządzenia), użytkownik sam może dobrać  falownik do swojej aplikacji, częstounikając konieczności zakupu większej jednostki i  w ten sposób redukując koszty.

 

Tryb                                                      VLD(VeryLightLoad) (bardzo  lekki)                       LD(LightLoad)(lekki)                           ND(NormalLoad) (normalny)
Silnik indukcyjny   
Silnik PM   
   
 

Zastosowania

 

wentylator-pompa

  
  

obróbka metalu-przenośnik

 
  

dźwig-mieszalnik

 
 

Przeciążalność

110% 60sec,

120% 3sec

120% 60sec,

150% 3sec

150% 60sec,

200% 3sec

 

Przykład: falownik 400 V / 18.5 kW, dobór max. prądu, a stąd wielkości silnika zależnie od charakteru obciążenia

47.0A

43.0A

39.0A

        

 

Falownik SJ-P1 spełnia normy EU RoHS przez co jest przyjazny dla środowiska. Producent zadbał także o wydłużenie żywotności falownika poprzez lakierowanie wewnętrznych płytek elektroniki, co poprawia ich trwałość w trudnych warunkach( płytki logiki i interfejsów nie są pokryte). Wentylatory chłodzące i kondensatory zaprojektowano na 10 letnią żywotność.

Poniżej przedstawiono część specyfikacji ogólnej nowej serii przekształtników częstotliwości.

 

Nazwa                                                                                                  Specyfikacja ogólna

PWMsystem

Modulacja szerokości impulsu fali sinusoidalnejPWM

Zakres częstotliwości wyjściowej

0.00 do 590.00 Hz

Dokładność regulacji częstotliwości

Dla największej częstotliwości, cyfrowo: ±0.01 %, analogowo: ±0.2 % (25 ±10 °C)

Rozdzielczość częstotliwości

Cyfrowo: 0.01 Hz, analogowo: częstotliwość maksymalna / 4000`

(zacisk Ai1 /zacisk Ai2: 12bit / 0 dla +10 V lub 0 dla +20 mA, zacisk Ai312bit / –10 do +10 V)

Charakterystyka V/f

IM

Sterowanie V / F (moment: stały/ zredukowany/dowolny), automatyczne zwiększenie momentu, sterownie V / F z enkoderem (moment: stały/ zredukowany/dowolny),

Sterownie wektorowe kaskadowe bezczujnikowe, 0Hz bezczujnikowe sterowanie wektorowe

SM / PMM

Metoda rozruchu synchronicznego do bezczujnikowego inteligentnego sterownia wektorowego

Czas przyśpieszania/zwalniania

0.00 do 3600.00 sek. (liniowo, krzywa S, krzywa U, odwrócona krzywa U, krzywa EL-S)

Hamowanie DC

Nastawiana częstotliwość pracy, czas opóźnienia, siła hamowania, czas
Sygnał wejściowyCyfrowy11 zacisków, NO / NC przełączalne, źródło/dren przełączalne przełącznikiem (na zaciski A lub B można podać sygnał impulsowy)
Analogowy4 zaciski

Zaciski Ai1 / Ai2 (0 do 10 VDC lub 0 do 20 mA, impedancja wejściowa: 10 kΩ), terminal Ai3(–10 do +10 VDC, impedancja wejściowa: 10 kΩ)

Zacisk wejściowy termistora PTC (NTC jest dopuszczalny)

Impulsowy

(można wykorzystać również jako cyfrowe)

2 zaciski (maksimum 27 VDC, 5.6 mA, 32 kHz)
Sygnał wyjściowyCyfrowy5 wyjść tranzystorowych
Analogowy2 wyjścia (0do 10 VDC lub 0 do 20 mA)
Impulsowy1 wyjście (0 do 10 VDC, maksimum 1.2 mA, 3.60 kHz)
Przekaźnik1 1a styk przekaźnika, 1 1c styk przekaźnika
SiećStandardRS485 (Modbus  RTU), port USB micro  B, port RJ45 (RS422)
OpcjaEthernet, EtherCAT, Profibus-DP, ProfiNET
Pozostałe funkcjeV / F dowolne ustawienie (7 punktów), dolny i górny limit częstotliwości, przeskok częstotliwości, krzywa przyspieszania i hamowania, ręczne zwiększenie momentu, energooszczędność, dostrojenie wyjścia analogowego, prędkość minimalna, dostrojenie częstotliwości nośnej, elektroniczne termiczne zabezpieczenia silnika (dowolne jest możliwe), funkcje termiczne falownika, funkcje termiczne, zewnętrzny start-koniec (prędkość i współczynnik), wybór wejścia częstotliwościowego, ponowienie po błędzie, blokada restartu, różne wyjścia sygnałowe, ustawienie inicjalizacji, sterowanie PID, automatyczne wyhamowanie przy wyłączeniu, funkcja sterowania hamowaniem, komercyjna funkcja przełączania, Auto-tuning (on / offline), itd.
Bezpieczeństwo funkcjonalneSTO: SIL3, Cat. 3 / PLe
Funkcje zabezpieczeńNadprądowa, przeciążenie, przeciążenie rezystora hamowania, nadnapięciowa, podnapięciowa, błąd pamięci, błąd odczytu prądu, błąd CPU,  zewnętrzne wyłączenie awaryjne,  błąd USP, doziemienie, nadnapięciowy na zasilaniu, błąd faz na wyjściu, błąd termistora, błąd hamowania,

Przeciążenie przy małych prędkościach, przeciążenie falownika, błąd komunikacji RS485, błąd RTC itd.

Środowisko eksploatacjiTemperatura otoczeniaVLD–10 do 50 °C
LD–10do45°C
ND–10do40°C
Temperatura składowania–20do65°C
Wilgotność20do90%RH(bez kondensacji)
DrganiaP1-00041-H(P1-004H)to

P1-00620-H (P1-220H)

5.9m/s2(0.6G),10do55Hz
P1-00770-H(P1-300H)to

P1-03160-H (P1-1320H)

2.94m/s2(0.3G),10do55Hz
Miejsce instalacjiMaksymalna wysokość1000m n.p.m., bez gazów i pyłów
CertyfikatyUL,c-UL, znak CE,RCM(w planie: KC,EAC,NK)
Opcje:Kaseta opcjonalna: WE / WY (analogowe WE / WY, WY przekaźnikowe), komunikacja (Ethernet, EtherCAT, Profibus-DP, ProfiNET), sprzężenie zwrotne (wyjście wzmacniacza sygnału enkodera, wyjście różnicowe, wyjście resolwera, odczyt temperatury (opcjonalnie odczyt czujnika temperatury)

 

Inne: rezystor hamowania, dławik AC / DC, filtr zakłóceń, kabel operatora, jednostka redukcji harmonicznych, filtr przeciwzakłóceniowy, filtr LCR, panel analogowy, regeneracyjna jednostka hamująca, oprogramowanie PC “ProDriveNext”, płytka rozszerzeń przekaźnikowych

 

Zapytanie ofertowe

* pole wymagane